ÉPÜLETTERVEZÉS - MŰSZAKI VEZETÉS -  ÉRTÉKBECSLÉS

Tervezői művezetés

A tervező a kötelező tervezői művezetést a kivitelezési folyamat során legalább 5 alkalommal, valamint a kivitelezést lezárásakor egy alkalommal, azaz összesen 6 alkalommal teljesíti.

A művezetési alkalmakat az épület jellege, a helyszíni adottságok és a kivitelezés sajátosságai alapján tervező és építtető a szerződésben határozza meg.

Javasolt művezetési alkalmak:

• kitűzés,

• alapozás,

• felmenő szerkezetek,

• födémek építése

• tetőszerkezet építés,

• gépészeti és elektromos munkák,

• szigetelések,

• szakipari munkák (tér lehatárolások, burkolás, homlokzatképzés),

• kivitelezés lezárása.


1.
A tervezői művezetés fogalma


A tervezői művezető közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását [1997. évi LXXVIII. tv.33. § (4) bek.].

2.
Mikor kötelező a tervezői művezetés?


A 2016. évi XXXVI. törvény által 2016. május 13-i hatállyal beiktatott Étv. rendelkezéselőírja, hogy az építtetőnek az új, legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépületek esetében kötelezően meg kell bíznia építész tervezőt tervezői művezetéssel [2016. évi XXXVI. tv. 3. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (1a) bek.].

3.
Mit tartalmazzon a tervezői művezetésre vonatkozó szerződés?


A tervezői művezetés részletes szabályait a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint a MÉK és a MMK által megalkotott szabályzat tartalmazza.

MÉK szabályzat 5.3. pont ötödik bekezdése rögzíti, hogy a tervezői művezető a kivitelezési folyamatot nem ellenőrzi, sem műszaki ellenőri, sem felelős műszaki vezetői feladatokat nem lát el, ilyen jellegű felelősséget nem vállal át.

Az építtető és az építész tervező a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti. A tervezői művezető - a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint - az építési folyamatot a helyszínen legalább hat alkalommal figyelemmel kíséri és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 3. § (1) bek.].

A tervezői művezető az épület megvalósulását követően az utolsó helyszíni művezetés alkalmával az elektronikus építési naplóba eseti bejegyzést tesz a kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásról [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 3. § (2) bek.].

4.
Mennyi a tervezői művezetés hat alkalomra szóló munkadíja?

A tervezői művezetés hat alkalomra szóló számított munkadíja a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb havi munkabér (2018.01.01-től 180.500.- Ft) másfélszeresét meg nem haladó összeg 270.000.- Ft.[430/2016. (XII.15.) Korm. rend. 3. § (3) bek.; 482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 59. § c) pont]. 

Herczegné Maróti  Györgyi

magasépítő mérnök,  műszaki tanár, ingatlanszakértő

2030 Érd, X., Kárpáti utca 9.

06-23-393-300, 06-30-876-47-49

herczegne@gmail.com

Asztali nézet